Tarieven seizoen 2019/2020:

Leerlingen tot 18 jaar:

Lesgeld bij 1 les per week: 

Lesgeld bij 2 lessen per week: 

Lesgeld bij 3 lessen per week: 

E 24,50 per maand

E 42,50 per maand

E 53,00 per maand

r0 lessen kaart E 75,00

Losse les E 7,50

Voor lessen die geen 60 minuten maar 75 minuten duren word er E 5,oo per maand meer berekend.

Leerlingen ouder dan 18 jaar:

Lesgeld bij 1 les per week: E 27,50

Lesgeld bij 2 lessen per week: E 48,00

Lesgeld bij 3 lessen per week: E 59,00 per maand

10 lessen kaart E 85,00

Losse les E 8,50

De lessen kunnen contant of per automatische incasso worden betaald. U kunt op het inschrijfformulier aangeven hoe u de lessen wilt betalen.

De automatische incasso word 5 maal per jaar afgeschreven in de laatste week van: Aug/Okt/Dec/Feb/Mei.

Contant betalingen op de eerste lesdag van elke nieuwe maand van September t/m Juni bj de docent.

Betaald u het lesgeld in een keer voor 01-09-2020 dan betaald u tot 18 jaar geen E 245,00, maar E 235,00 en boven de 18 jaar geen E 275,00, maar E265,00.

Leerlingen kunnen zich aanmelden voor een les door het inschrijfformulier ingevuld in te leveren bij de docent en contante betaling van (eenmalig) E 15,00 inschrijfgeld te voldoen.

Nieuwe leerlingen kunnen altijd eerst een gratis proefles mee dansen.

Leerlingen die zich inschrijven, schrijven zich in voor het hele cursusjaar. Wanneer een leerling zich uitschrijft aan het einde van het schooljaar en na een tijd weer inschrijft betaald opnieuw E 15,00 inschrijfgeld.

Opzeggingen kunnen alleen schriftelijk plaats vinden aan het einde van het cursus jaar. Wilt u 3 maanden voor het einde van het jaar opzeggen i.v.m. de nieuwe groepsindelingen. Bij tussentijdse opzeggingen hanteren we een opzeg termijn van 3 maanden.

Er worden elk cursusjaar minimaal 34 lessen gegeven en staan er 36 lessen ingepland. Buiten de schoolvakantie om houdt de balletschool zich het recht voor om per groep 2 lessen zonder vervanging te laten vervallen. Indien er door omstandigheden meer lessen geen doorgang zullen vinden, dan 34 lessen, zal er voor vervanging worden gezorgd of worden ingehaald op een later tijdstip.

Verzuim door ziekte e.d. ontheft niet van betaling. Na overleg kan er wel worden gekeken of er een mogelijkheid is om een les in te halen. We geven geen restitutie op betaalde lesgelden.

De balletschool is niet aansprakelijk voor diefstal. Zet namen in kleding en neem waardevolle spullen mee de zaal in!

Geen kauwgum, snoep of bidons in de les. Mobile telefoons worden uitgezet in de les.

Tijdens de lessen zijn de haren vast in knot of staart en wordt het dragen van sieraden niet toegestaan.

Het is niet toegestaan om tijdens de lessen te kijken als ouder. Dit geeft onrust bij de leerlingen. Alleen bij de eerste proefles en tijdens de openbare lessen bent u van harte welkom om te komen kijken. Zonder toestemming vooraf is het verboden om tijdens de lessen foto,s of film opname te maken. Foto,s en film opnamen mogen niet geplaatst worden op sociaal media ter bescherming van mede leerlingen.

Balletstudio Jennifer Willems verwerkt persoonsgegevens. Wanneer een leerling zich inschrijft voor de lessen gebeurt dit middels ons inschrijfformulier. Hierop worden de volgende gegevens gevraagd:

•  Voor- en achternaam

•  Adresgegevens

•  Telefoonnummer (vast en mobiel)

•  Naam lesgeldbetaler

E-mailadres lesgeldbetaler

Deze gegevens worden gevraagd om de inschrijving van de leerling te kunnen verwerken en worden uitsluitend gebruikt voor het contacteren van de leerling en/of lesgeldbetaler indien nodig. Het inschrijfformulier en de persoonsgegevens worden bewaard zolang de leerling ingeschreven staat voor de lessen. Na uitschrijving worden de gegevens vernietigd (zie ook uitschrijving voor de lessen).

Op het inschrijfformulier kunt u aan geven of u toegevoegd wil worden aan de whatsapp van de groep waar in u/uw kind les heeft. Via deze manier versturen we informatie die voor de groep van belang is.

Op het inschrijfformulier kunt u aan geven of foto,s etc die tijdens de lessen en voorstellingen worden gemaakt door de balletschool mogen gebruikt worden voor reclame doeleinde op Facebook, website en krant.

Leerlingen van de Balletschool kunnen ervoor kiezen om het lesgeld te betalen middels automatische incasso op 5 vaststaande termijnen ieder schooljaar. Hiervoor wordt het machtigingsformulier ingevuld waarop de volgende gegevens worden gevraagd:

•  Naam leerling(en)

•  Naam rekeninghouder

•  Adresgegevens

•  Rekeningnummer (IBAN)

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het automatisch incasseren van het lesgeld.

Uitschrijving voor de lessen en/of automatische incasso

Uitschrijven voor de lessen en/of automatische incasso kan uitsluitend schriftelijk. Na verwerking van de uitschrijving worden de gegevens van de betreffende leerling nog 6 maanden bewaard voor de afwerking van de administratie, waarna deze verwijderd worden uit het administratiesysteem.

Wanneer er gevraagd wordt om gegevens van een leerling aan iemand anders door te geven (bijvoorbeeld aan een andere leerling) dan wordt de betreffende leerling altijd eerst om toestemming gevraagd.

De Balletschool geeft nooit persoonsgegevens van leerlingen door aan anderen of andere organisaties.

Iedere leerling, ouder of voogd (in het geval van minderjarige leerlingen) heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen