top of page

Tarieven Cursusjaar  2022/2023

   Leerlingen tot 18 jaar:

1 les in de week voor de hele cursus:      € 28,50/ per twee maanden € 57,00/ per maand € 28,50

1 les in de week +spitzen kwartier voor de hele cursus: €335,00/ per twee maanden € €67,00/ per maand € 33,50

Kleuterballet les van 45 min, voor de hele cursus: € 240,00/ per twee maanden € 45800/ per maand € 24,00

Peuterballet les van 30 min,  voor de hele cursus: € 210,00/ per twee maanden € 42,00/ per maand 21,00
Losse les € 11,50

Voor lessen die geen 60 minuten maar 75 minuten duren word er € 50,00 meer berekend voor de hele cursustermijn! ( € 5,00 per maand)

Leerlingen ouder dan 18 jaar

1 les per week voor de hele cursus:         € 315,00/ per twee maanden € 63,00/ per maand € 31,50

2 lessen per week voor de hele cursus: € 540,00/ per twee maanden € 108,00/ per maand € 54,00

3 lessen per week voor de hele cursus    € 665,00/per twee maanden € 133,00/ per maand € 66,50

 

10 lessen kaart € 98,00( Alleen mogelijk voor de Keep fit lessen)

Losse les € 11,50

De lessen kunnen contant of per automatische incasso worden betaald. U kunt op het inschrijfformulier aangeven hoe u de lessen wilt betalen.

De automatische incasso word 5 maal per jaar afgeschreven in de laatste week van: aug/okt/dec/feb/mei. U betaald dus voor 10 maanden!

Contant betalingen op de eerste lesdag van elke nieuwe maand van september t/m juni bij de docent.


Leerlingen kunnen zich aanmelden voor een les door het inschrijfformulier ingevuld in te leveren bij de docent en contante betaling van (eenmalig) € 15,00 inschrijfgeld te voldoen. Inschrijfformulier word mee gegeven aan het einde van de proefles.  

 

Lesrooster 2023/2024

Maandag

13:00 uur tot 14:00 uur     Keepfit                                                          WensinkhofBorne

14:15 uur tot 15:15  uur        Keepfit 55                                                     Wensinkhof 

18:15 uur tot 19:30 uur        Klassiekballet    16 plus                            Wensinkhog Borne

19:30 uur tot 20:30 uur      Yogafit-Keepfit                                           Wensinkhof Borne

21:15 uur  tot 22:45 uur        Klassiekballet Bij Primo Ballerino       Enschede

 

Dinsdag

15:15 uur tot 15:45 uur  Peuterballet 2,5/3 jaar                                    HOT  Delden

15:45 uur tot 16:30 uur  Kleuterballet  groep 1/2                               HOT   Delden

16:30 uur tot 17:30 uur  kinderballet  groep 3/4/5                            HOT Delden

17:30 uur tot 18:30 uur  Klassiekballet      11 t-m 16 jaar                 HOT    Delden

18:30 uur tot 19:30 uur klassiek beginners volwassen.                 HOT Delden

 

Woensdag

9:30 uur tot 10:30 uur      Yogafit                                                               Rijssen

13:45 uur tot 14:45 uur        Keepfit 55                                                       Wensinkhof Borne

19:00 uur tot 20:00 uur     Keepfit                                                            Wensinkhof Borne

20:00 uur tot 21:00 uur     Keepfit                                                            Wensinkhof Borne

 

15:15 uur tot 15:45 uur.        Peuterballet 2 en 3 jarigen.                      Enter

15:45 uur tot 16:45 uur.         Kinderballet. Groep 3/4                      Enter

19:45 uur tot 20:45 uur       Yogafit                                                             Rijssen

20:45 uur tot 22:00 uur     Klassiek ballet     Volw                               Rijssen

 

Donderdag

15:45 uur tot 16:45 uur.     Kinderballet  groep 6/7/8                         HOT Delden

16:45 uur tot 17:45 uur.    Klassiek ballet Vanaf groep 8                  HOT Delden

20:00 uur tot 21:00 uur     Yoga    FIT                    Volw                              Nieuw Heeten

 

Vrijdag

15:00 uur  tot 15:45 uur      Kleuterballet       Groep 1/2                       Rijssen

15:45 uur tot 16:45uur      Kinderballet         Groep 3/4/5                     Rijssen

16:45 uur tot 18:00 uur     Klassiek ballet     Groep 6/7/8                  Rijssen

18:00 uur tot 19:15 uur     Klassiek ballet      12+                                     Rijssen

 

Vakantierooster 2023/2024

 

Herfstvakantie 21 Oktober t/m 29 Oktober 

Kerstvakantie 23 December t/m 7 Januari 

Voorjaars          17 Februari t/m 25 Februari

Paasweekend   29 maart /m 1 April

Meivakantie     27 April t/m 10  Mei

Pinksteren         20 Mei

Zomervakantie 1 Juli t/m 31 Aug

 

Kledingvoorschriften

 

peuterballet-kleuterballet-kinderballet: Rose balletpakje met rokje, roze balletschoentjes.

Klassiek ballet vanaf 10 jaar: Zwart balletpakje, zwart voile rokje, roze Balletschoentjes, roze panty

Keep fit-yoga fit-dancefit: Prettig zittende sport-dans-yoga kleding

 

Alle balletkleding is bij Jennifer te bestellen en te koop

 

Balletpakje met rokje er aan vast: €35,00

Balletpakje zonder rokje:                 €35,00

Baletschoentjes:                                   € 17,50

Balletpanty:                                            €10,00/€12,50

Beenwarmers:                                        €10,00/€12,50

Vestjes:                                                    € 30,00

Balletrokje voile.                                 € 25,00

 

 

Regels en voorwaarden

Nieuwe leerlingen kunnen altijd eerst een gratis proefles mee dansen. Bij de meeste lessen kan tijdens het jaar worden ingestroomd. We werken graag met kleine groepen, een aantal van onze lessen zit al bijna vol. Zit een groep te vol, dan kijken we of we de groep kunnen splitten of werken we met een wachtlijst.

Leerlingen die zich inschrijven, schrijven zich in voor het hele cursusjaar. Wanneer een leerling zich uitschrijft aan het einde van het schooljaar en na een tijd weer inschrijft betaald  zij/hij opnieuw € 15,00 inschrijfgeld.

Opzeggingen kunnen alleen schriftelijk plaats vinden aan het einde van het cursus jaar. Wilt u 3 maanden voor het einde van het jaar opzeggen i.v.m. de nieuwe groepsindelingen. 

Het cursusjaar bestaat uit 34 lessen. Voor dit jaar staan er 38 lessen ingepland , zodat buiten de schoolvakantie om de balletschool het recht heeft om per groep 3 lessen zonder vervanging te laten vervallen. Indien er door omstandigheden meer lessen geen doorgang zullen vinden, dan zal er voor vervanging worden gezorgd of worden ingehaald op een nieuwe gekozen tijdstip. Wilt u voortijdig stoppen met het cursusjaar, dan zijn we genoodzaakt om  een 3 maanden opzeg termijn te hanteren.

Verzuim door ziekte/vakantie buiten de schoolvakantie,s/ e.d. ontheft niet van betaling. Na overleg kan er wel worden gekeken of er een mogelijkheid is om een les in te halen. We geven geen restitutie op betaalde lesgelden.

Wanneer een les of deel van de lessen door omstandigheden, daaronder tevens inbegrepen maatregelen van de overheid, in een andere vorm gegeven moeten worden of op een ander tijdstip dan blijft dit een volwaardige uitvoering van de les/lessen 

/cursus zoals door de balletschool aangeboden. Deze eventuele wijzing geeft daarom geen recht op restitutie van het lesgeld. 

De balletschool is niet aansprakelijk voor diefstal. Zet namen in kleding en neem waardevolle spullen mee de zaal in!

Geen kauwgum, snoep of bidons in de les. Mobile telefoons worden uitgezet in de les.

Tijdens de lessen zijn de haren vast in knot of staart en wordt het dragen van sieraden niet toegestaan.

Het is niet toegestaan om tijdens de lessen te kijken als ouder. Dit geeft onrust bij de leerlingen. Alleen bij de eerste proefles en tijdens de openbare lessen bent u van harte welkom om te komen kijken. Zonder toestemming vooraf is het verboden om tijdens de lessen foto,s of film opname te maken. Foto,s en film opnamen mogen niet geplaatst worden op sociaal media ter bescherming van mede leerlingen.

Balletstudio Jennifer Willems verwerkt persoonsgegevens. Wanneer een leerling zich inschrijft voor de lessen gebeurt dit middels ons inschrijfformulier. Hierop worden de volgende gegevens gevraagd:

•  Voor- en achternaam

•  Adresgegevens

•  Telefoonnummer (vast en mobiel)

•  Naam lesgeldbetaler

E-mailadres lesgeldbetaler

Deze gegevens worden gevraagd om de inschrijving van de leerling te kunnen verwerken en worden uitsluitend gebruikt voor het contacteren van de leerling en/of lesgeldbetaler indien nodig. Het inschrijfformulier en de persoonsgegevens worden bewaard zolang de leerling ingeschreven staat voor de lessen. Na uitschrijving worden de gegevens vernietigd (zie ook uitschrijving voor de lessen).

Op het inschrijfformulier kunt u aan geven of u toegevoegd wil worden aan de whatsapp van de groep waar in u/uw kind les heeft. Via deze manier versturen we informatie die voor de groep van belang is.

Op het inschrijfformulier kunt u aan geven of foto,s etc die tijdens de lessen en voorstellingen worden gemaakt door de balletschool mogen gebruikt worden voor reclame doeleinde op Facebook, website en krant.

Leerlingen van de Balletschool kunnen ervoor kiezen om het lesgeld te betalen middels automatische incasso op 5 vaststaande termijnen ieder schooljaar. Hiervoor wordt het machtigingsformulier ingevuld waarop de volgende gegevens worden gevraagd:

•  Naam leerling(en)

•  Naam rekeninghouder

•  Adresgegevens

•  Rekeningnummer (IBAN)

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het automatisch incasseren van het lesgeld.

Uitschrijving voor de lessen en/of automatische incasso

Uitschrijven voor de lessen en/of automatische incasso kan uitsluitend schriftelijk. Na verwerking van de uitschrijving worden de gegevens van de betreffende leerling nog 6 maanden bewaard voor de afwerking van de administratie, waarna deze verwijderd worden uit het administratiesysteem.

Wanneer er gevraagd wordt om gegevens van een leerling aan iemand anders door te geven (bijvoorbeeld aan een andere leerling) dan wordt de betreffende leerling altijd eerst om toestemming gevraagd.

De Balletschool geeft nooit persoonsgegevens van leerlingen door aan anderen of andere organisaties.

Iedere leerling, ouder of voogd (in het geval van minderjarige leerlingen) heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen

bottom of page